חיפוש

יש לכם עסק? ככה תוציאו משכנתא כהוצאה מוכרת

ההבנה כיצד לנצל את תשלומי המשכנתא כהוצאה עסקית מוכרת, יכולה להוביל לחיסכון משמעותי במס ולשפר את הרווחיות הכוללת. עם זאת, לא כל מרכיבי תשלום המשכנתא זכאים לניכויים אלו לפי כללי מס הכנסה

 

החזר מס על קרן לעומת ריבית

החלק העיקרי של תשלומי המשכנתא אינו ניתן לניכוי בעת חישוב ההכנסה החייבת. הסיבה לכך היא שהחזר הקרן נחשב כהוצאה אישית. עם זאת, חלק מריבית המשכנתא אכן ניתן למנף כהוצאה עסקית מוכרת, המציעה ניכוי מס ראוי. אחוז ההשתתפות העצמית המותר בדרך כלל הוא עד 80% מריבית המשכנתא. הכרה זו מפחיתה משמעותית את ההכנסה החייבת במס, ובכך מפחיתה את סך המס לתשלום.

 

איך מחשבים את הניכוי המותר בחוק?

השיטה לחישוב ניכוי זה כרוכה בבחינת חלקו של הבית המוקדש לפעילות העסקית ביחס לשטח הכולל של הבית. לדוגמה, אם משרד ביתי תופס 25% מהשטח הכולל של הבית, ניתן לשקול אחוז מקביל מריבית המשכנתא להקלה במס. אחוז זה משקף את השימוש העסקי בנכס, תוך התאמה בין ההכרה בהוצאות לפעילות העסקית בפועל.

חישוב מס נכון

הוצאות אחרות כהוצאה מוכרת

אפשר להתרשם מהמידע הקיים באתר משכנתא בדרך שלך ולתכנן את תהליך לקיחת ההלוואה. מעבר לריבית על המשכנתא, גם הוצאות אחרות של משק הבית יכולות להיחשב כהוצאות עסקיות. אלה כוללות עלויות שירות כגון חשמל, מים ושירותי אינטרנט, ואפילו ארנונה, כל אחת מחולקת בהתאם לשטח המשמש את העסק. לדוגמה, אם העסק משתמש ב-25% משטח הבית, ניתן לנכות 25% מהעלויות הללו.

 

מהו פחת על רכוש?

הקלה נוספת במס מגיעה בצורה של פחת רכוש. בעלי עסקים מהבית יכולים להפחית את חלק ביתם המשמש למטרות עסקיות, ולספק שכבה נוספת של הוצאה הניתנת לניכוי. פחת זה מחושב על סמך העלות הראשונית של הנכס ותוחלת החיים הצפויה, באופן יחסי לשטח השימוש העסקי.

 

איך מגישים תביעה לניכוי מס?

על בעלי עסקים למלא טפסים ספציפיים, כגון טופס 1301 למס הכנסה, ולצרף את כל המסמכים הדרושים הקשורים להוצאותיהם. יתרה מכך, חיסכון המס שנצבר מניכויים יכול לפעמים להתקזז על ידי שיעורי מס שולי גבוהים יותר החלים על יתרת ההכנסה.

לכן, מומלץ מאוד להתייעץ עם איש מקצוע או רואה חשבון. מומחים אלה יכולים לספק הדרכה חשובה מאין כמותה, ולהבטיח שכל הניכויים הפוטנציאליים מחושבים במדויק. הם יכולים גם לסייע בתכנון ובהיערכות להשלכות ארוכות הטווח של תביעת ניכויים כאלה.

 

מה קורה במכירת הנכס?

במקרה של מכירת נכס, ניכויי הריבית שנתבעו בעבר יכולים לבוא לידי ביטוי שוב. ריבית המשכנתא שהוכרה כהוצאה עסקית לאורך השנים יכולה להיחשב בחישוב מס שבח המגיע במכירה. גישה זו עשויה לאפשר ניכויים נוספים כנגד רווחי הון, אם כי עדיין חשוב כמובן לבחון כל מקרה לגופו.

גובה הריבית

אולי תאהבו גם את