חיפוש

מה זה מקדמות מס הכנסה?

חלק שגרתי מהפעילות העיסקית שלנו כרוך גם בהתנהלות מול מס הכנסה, המעוניין לקבל את החלק המגיע לו באופן שוטף ולא להמתין עד לסוף השנה. תשלומים שוטפים אלו מכונים מקדמות מס הכנסה, בהן נעסוק בהרחבה במאמר זה

 

הדיווחים השוטפים למס הכנסה

ניהול עסק עצמאי כרוך בהתנהלות בירוקרטית ממושכת מול מספר גופים, שאחד העיקריים מביניהם הוא מס הכנסה, הגובה מס בשיעורים שונים על הרווחים של כל עסק, שסך הכנסותיו עולה על סך הוצאותיו.

את הרווחים השנתיים נהוג לחשב עם סיומה של שנת העסקים (בתאריך ה – 31 בדצמבר), כשהם מדווחים לרשות המיסים במהלך השנה שלאחריה באמצעות הדו"ח השנתי. היות ורשות המיסים אינה מעוניינת להמתין עד לסוף השנה כדי לקבל את תשלומי המס המגיעים לה, כל עסק מחויב בדיווחים שוטפים והערכת רווחים עתידיים.

 

מקדמות מס הכנסה

בהתאם להערכות והדיווחים השוטפים למס הכנסה, הגורם המדווח מתחייב בתשלום מקדמות מס הכנסה המהווים תשלומי מס מוקדמים "על חשבון" תשלומי המס השנתיים בהם יתחייב בפועל. מקדמות אלו משולמות מידי חודש ומהוות למעשה מעין "פריסת תשלומים".

את תשלומי המקדמה הללו יש לשלם אמצעות פנקס מקדמות (הנשלח לבעל העסק עם הרישום ופתיחת התיק במס הכנסה), המכיל שוברי תשלום בשיעורים שרשות המיסים קבעה ובהתבסס על הרווח השנתי שדווח אשתקד.

 

תשלום מקדמות – חשוב לדעת!

מטבע הדברים, כל עסק שואף לצמיחה ורווחיות, כך שהוא אמור להפגין ביצועי רווחיות משתנים, העלולים להשפיע על סך הרווחים השנתיים שלהם ובהתאם, על תשלום המקדמות. לכן, כל שינוי שעשוי להשפיע על הרווחים השנתיים צריך להילקח בחשבון כשמגיע הזמן לשלם את מקדמות המס.

כמו כן, תשלומים אלו מהווים מקדמות בסופו של דבר, כך שבסופה של כל שנה חשוב לבצע שומה סופית, אשר תוודא האם המקדמות הללו כיסו את חובת התשלום למס הכנסה בפועל , כאשר ייתכנו בהחלט מקרים בהם יגיע לכם החזר מס.

 

האם ניתן לשנות את גובה תשלום מקדמות המס?

כפי שהזכרנו, רשות המיסים קובעת את גובה תשלום המקדמות שנה מראש ובהתבסס על הרווחים של העסק אשתקד, אך בסופו של דבר, מדובר בהערכה בלבד והרווחים של אשתקד אינם מעידים בהכרח על סכומים דומים בשנה שלאחריה.

לפיכך, במידה ואתם סבורים כי שיעור המקדמה שנקבע לכם אינו תואם את סכומי המס אליהם אתם צפויים להגיע פועל בסיום השנה, הרי שניתן יהיה לבקש עדכון מקדמות, באמצעות הגשת בקשה מפורטת ומנומקת ככל הניתן.

 

לסיכום

חובת התשלום של כל בעל עסק למס הכנסה נקבעת למעשה בסוף השנה ולאחר הגשת הדו"ח השנתי. היות ומס הכנסה אינו מעוניין להמתין עד לוף השנה, הרי שבעלי העסקים מחויבים בתשלום מקדמות מס, על בסיס הרווחים שדווחו בשנת המס הקודמת.

היות ומדובר בתשלומים המבוססים על הערכות, ניתן יהיה לבצע עדכון לגובה תשלומי המקדמה, כאשר בנוסף על כך, חשוב יהיה לבצע שומה סופית בסוף השנה, כדי לוודא התאמה בין סכומי המקדמות ששולמו, לבין חובת התשלום בפועל.

מס הכנסה

אולי תאהבו גם את

הלבנת הון
מהם העונשים על הלבנת הון

הלבנת הון היא פעילות פלילית נרחבת ומזיקה המהווה איום רציני על המערכות הפיננסיות העולמיות. כאשר ההכנסות הבלתי חוקיות זורמות ללא הפוגה דרך רשתות ועסקאות מורכבות,

קראו עוד »